Wat is verkoopstyling?

Verkoopstyling is het verkoopklaar maken van woningen zodat deze sneller verkocht worden en voor een betere prijs. Door een optimale presentatie wordt uw huis aantrekkelijker voor een groot publiek.

Waarom verkoopstyling toepassen?

Het is erg moeilijk om objectief naar uw eigen woning te kijken.
Een verkoopstylist kan dit wel. Ervaring leert dat het uitgeven van 500 euro aan restylen meer effect heeft dan het verlagen van de verkoopprijs met 5000 euro. Iedere maand dat uw huis langer te koop staat kost u geld. Hoe sneller er een grote groep potentiële kopers bereikt wordt, hoe beter de onderhandelingspositie en hoe groter de kans op een snelle verkoop.
De manier waarop een woning gepresenteerd wordt heeft dus effect op de verkoop van de woning. Een goede eerste indruk is essentieel.

Arccoth verkoopstyling, met gratis intakegesprek, een duidelijke offerte vooraf en een praktische en gestructureerde aanpak.